Om brunkulsmuseet

De frivillige i foreningen Søby Brunkulsmuseum har siden 1977 passet og udviklet museet til en unik perle.
Foreningens formål er primært at eje og drive Søby Brunkulsmuseum, herunder at orientere om:
– brunkulsepoken i perioden 1939-1970.
– brunkullenes betydning for det danske samfund i en tid, da importen af udenlandsk brændstof var stoppet.
– vilkårene for folkene i lejerne, såvel arbejderne som familierne, der boede der.

Samt sørge for at:
– indsamle og registrere gamle fotos, genstande, værktøj og lignende med naturlig tilknytning til
– bakke op om fredningens bestemmelser for Søby Brunkulslejer.
– udnytte museets arealer bedst muligt.
– foretage reparation og istandsættelse på museet af bevaringsværdige bygninger og anlæg samt genrejsning af typiske bygninger og anlæg.

Museet

Brunkulsmuseet har base i klondike i Søby. Det gælder huse, rekvisitter og effekter i det hele taget.
Leksikalt er “Klondike River en biflod til Yokon River i Canada, hvor guldfund i 1896 medførte en hektisk skattejagt, der i de følgende ti år tiltrak cirka 100.000 lykkejægere fra hele verden. I dag bruges ordet klondike nedsættende om et boligområde med tilfældigt opførte skure eller huse.”
Tilfældigt opstod det så sandelig i Søby, hvor nogle endda boede i jordhule og klædeskab. Familier flyttede i bræddehytter som beboelse, der nåede ren luksus i rigtige træhuse, udrangerede togvogne og rutebiler.
Ungkarle tog til takke med en dynge halm i gårdens lade eller på loftet. Eller i selve stalden, hvor kreaturbåse blev indrettet til et kammer med to under- og to overkøjer.

Brunkulsmuseet rummer det hele.

Billedregister

Søby Brunkulsmuseum råder over en guldgrube af fotografier i en blanding af professi0onelle og private fotos. Samlingen bliver endda hele tiden udvidet, når museet får foræret fotos.
Mange går under besøget på jagt efter familie eller bekendte – det hænder, at det lykkes. Registret over navne vokser hele tiden.
Gæster kan gennem registret her på hjemmesiden eller i butikken gå på opdagelse og måske finde den person, de søger.

Det kan du se

Alle gæster på museet får udleveret en guide, som vi anbefaler at følge.
Dels for at nå igennem det hele.
Dels for at opnå en ensrettet trafik, som, vi havde stor succes med under coronaen.

Ved hvert hus og ved maskiner har vi opsat en tavle med informationer om det enkelte hus eller hver maskine.

Omtale

Eventyret om brunkullene fascinerer kunstnere af enhver art, og de skaber meget ved spredt fægtning i forskellige stilarter.
Flest bidrag kreerer folk undervejs i tiden med gravning af brunkul, og derefter ebber de ud. Nok skeler nogle skævt til den beskidte brunkulsbisse, men intellektuelt hviler der et romantisk skær over figuren.
Manden med skovlen fylder danskerne med varme, men alligevel opfatter nogle desværre brunkulsarbejderen som et unuanceret menneske. Uden at forstå situationen han havner i, og hvilken betydningsfuld opgave han løser.