Om Søby Brun­kuls­museum

Museet åbnede 22. juni 1977 og har til formål at orientere om perioden med gravning af brunkul fra 1940 til 1970. Det sker blandt andet i form af fotos, huse, maskiner, genstande og værktøj fra perioden. Alt sammen med udgangspunkt i BRUNKUL.
Søby Brunkulsmuseum boede i første omgang til leje på et areal fra gården Voldsgaard, men i 2000 overtog museet selv ejendommen, hvorfra både gravningen og indkvarteringen bredte sig.
Museet skildrer arbejdsliv og dagligliv for de arbejdere, som sled i Søby Brunkulslejer – på sit højeste helt op til 2.000. Gennem alle år bliver det til cirka 10.000, som har arbejdet i Danmarks største brunkulsdistrikt.
Indimellem lejerne boede cirka 2.000 mennesker, hvoraf rundt regner halvdelen slog sig ned i selve Søby, hvor museet nu ligger.

Udstillingen

Museet begyndte i én bygning, Tørve Sørens Hus, som var beboet på stedet 1947-56, og huset er det eneste originale hus på ”Skovgade”. Alle andre huse er flyttet til eller bygget på museet.
Voldsgaard blev restaureret og indviet i 2020. Stuehuset rummer klasseværelse, madam-blå-køkken, Hugo E’s fotos og udstilling med modeller af brunkulslastbiler og lignende. Laden byder på slagteri med butik, vaskeri, spillebule og galleri. Stalden skildrer den naturhistoriske udvikling gennem millioner af år. På møddingen står briketpresser med motor og nødstrømsgenerator.
Museet råder over fire ægte arbejderhjem, hvoraf det ene er indrettet som købmandsbutik. Dertil kommer et blikhus, som de frivillige har bygget af genbrug fra Voldsgaard ud fra daværende standard.
De besøgende kan benytte forsamlingshus, madpakkehus, spiseskur og Festpladsen, hvor der ofte er musik på friluftsscenen.
I et DSB-spiseskur viser vi en række fotos. I nabohuset tager barberen imod.
Lis Bommers skulptur hædrer forældrene i Søby.
Museet har indrettet en model af et brunkulsleje med brønd, hejsespil, sorterværk, trillebro, gravemaskine, transportør og harpe. To steder kan du høre om henholdsvis problemerne med vand og om det hårde arbejde. Desuden oplever du pludseligt et livsfarligt sandskred!
På kanten af lejet har vi Bertel Nielsens formands-kontor og en remise med lokomotiv og tipvogne. På pladsen står også en godsvogn og en bulldozer. Ude foran museet står en gravemaskine fra 1932.
For enden af brunkulsgraven står brovægt og lastbil, som er en Opel Blitz fra 1959. Nabohuset rummer Søby Grovsmedje med urørt inventar fra 1970.
Har du fotos, redskaber eller andet fra brunkulstiden i Søby, hører vi gerne fra dig. På loftet i stuehuset på Voldsgaard har vi kontor, møderum og arkiv, som interesserede er velkomne til at studere. Blandt andet har vi cirka 1.500 fotos digitaliseret og har overtaget 357 originale lysbilleder 1968-82 fra Danmarks Geologiske Undersøgelser, som især har registreret tiden omkring 1970 i forbindelse med geologiske undersøgelser.

Dokumentar

Museet har ophavsret til en dokumentar fra 2020, hvor forfatter Jan Svendsen viser rundt på og fortæller om museet. Du kan se den ved at klikke her. På internettet kan du finde flere udsendelser om brunkulslejerne. Du kan for eksempel finde DR-dokumentaren fra 2021: “Da Danmark blev flettet sammen/Brunkul for fremtiden”.

Besøg os og hør mere om historien

Søby Brunkulsmuseum fortæller den unikke historie om brunkulseventyret i Danmark. Siden åbningen i 1977 har tusinder af gæster nydt godt af de lokale ildsjæles arbejde med at vise og berette om danmarkshistoriens farligste arbejdsplads og mest særprægede boplads.